211.10.10.100
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης

συντήρηση συστημάτων θέρμανσης: διαμερίσματος και κτιρίου

συντήρηση συστημάτων θέρμανσης

συντήρηση συστημάτων θέρμανσης: διαμερίσματος και κτιρίου

συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης

Οι εξειδικευμένοι διπλωματούχοι τεχνίτες καυστήρων της Clemic Services A.E, κάτοχοι της νόμιμης άδειας του Υπουργείου Βιομηχανίας αλλά κυρίως βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία τους και τη συνεχή τους μετεκπαίδευση εγγυώνται για την άρτια συντήρηση – ρύθμιση και επισκευή του καυστήρα και λέβητα του κτιρίου σας.

Έτσι εξασφαλίζεται για το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου σας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, η μέγιστη οικονομία και η μέγιστη θερμική απόδοση με λιγότερους ρύπους και χωρίς απρόβλεπτες βλάβες κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Με το πέρας της κάθε συντήρησης παραδίδεται στον διαχειριστή το πιστοποιητικό συντηρήσεως, ελέγχου και ρύθμισης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ (Πρόγραμμα Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος Αθήνας).

Οι επιλεγμένοι από την εταιρεία μας (με αυστηρά κριτήρια) τεχνίτες καυστήρων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου αναλαμβάνουν:

  • Συντηρήσεις
  • Αποκατάσταση βλαβών
  • Αντικαταστάσεις λεβητων – καυστήρων
  • Νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης
  • Μελέτες για εγκατάσταση Φυσικού Αερίου
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης
συντήρηση συστημάτων θέρμανσης

Διαβάστε εδώ

Please wait...