211.10.10.100

διαχείριση κτιρίων

κάλυψη σε διαχειριστικά θέματα

διαχείριση κτιρίων

διαχείριση κτιρίων

κάλυψη σε διαχειριστικά θέματα

διαχείριση κτιρίων
διαχείριση κτιρίων
διαχείριση κτιρίων
διαχείριση κτιρίων

Η Clemic Services A.E., με πορεία άνω των 35 ετών στον χώρο εξυπηρέτησης κτιρίων, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, σας προσφέρει ουσιαστική και πραγματική κάλυψη σε όλα τα θέματα, που αφορούν την διαχείριση κτιρίων.

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη γκάμα αποτελεσματικών υπηρεσιών για την διαχείριση κτιρίων, ενώ παράλληλα παρέχει καινοτόμες, αειφόρες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολλούς από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Και συγκεκριμένα:

  • Αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις υποχρεώσεις του διαχειριστή πολυκατοικίας-συγκροτήματος κατοικιών διαθέτοντας μία σπουδαία ομάδα εργαζομένων η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται, ελέγχει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα και διαχέιρηση του κτιρίου σας.
  • Αναλαμβάνει την έκδοση των κοινοχρήστων και την είσπραξη τους σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες του μήνα.
  • Προβαίνει στην πληρωμή τακτικών κοινοχρήστων δαπανών (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, συντήρηση ανελκυστήρα, συνεργείο καθαρισμού κ.λ.π.).
  • Προβαίνει σε περιοδικό ποιοτικό έλεγχο του κτιρίου για τον εντοπισμό και αποκατάσταση προβλημάτων κοινοχρήστων χώρων.
  • Διατηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ιδιοκτήτη, για οποιονδήποτε έλεγχο ζητηθεί.
  • Προγραμματίζει και υλοποιεί τις εργασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση.
    Μεριμνά για τη στοιχειώδη αισθητική των κοινόχρηστων χώρων σας προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες με ωστή διαχείριση αποθεματικού κεφαλαίου του κτιρίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
  • Ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.Μια από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι η δυνατότητα ν’ αναλάβει τη διαχείριση κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων,αλλά και να τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες και να εξασφαλίσει την ηρεμία στις σχέσεις των ενοίκων ή ιδιοκτητών.
Μια από τις σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει είναι η δυνατότητα ν’ αναλάβει τη διαχείριση κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά και να τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να εξασφαλίσει την ηρεμία στις σχέσεις των ενοίκων ή ιδιοκτητών.
διαχείριση κτιρίων
διαχείριση κτιρίων

Αναθέστε τη Διαχείριση κτιρίων στους επαγγελματίες,
με λύσεις και προτάσεις για κάθε θέμα που απασχολεί την πολυκατοικία σας,
και εξασφαλίστε την ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων.

Clemic Services A.E.

Μέλος του Ομίλου εταιριών Clemic, με πορεία άνω των 35 ετών στον χώρο εξυπηρέτησης κτιρίων!

διαχείριση κτιρίων

Διαβάστε εδώ

Please wait...