ενεργειακά πιστοποιητικά – μελέτες θέρμανσης

Μετά από τη νέα κοινοτική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτική πια η ενεργειακή ταυτότητα για κάθε νεόδμητο κτίριο και όχι μόνο, μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής ταυτότητας. Το πιστοποιητικό αυτό ονομάζεται Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας Κτιρίου (ΔΕΤΑ) και περιγράφει το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου.

Το ΔΕΤΑ αφορά :

– Όλες τις αγοραπωλησίες ακινήτων

– Όλες τις μισθώσεις ακινήτων άνω των 50τ.μ.

– Όλες τις χρηματοδοτήσεις επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (εθνικές ή κοινοτικές)

Η ενεργειακή πιστοποίηση θα πραγματοποιείται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Πρόκειται για εξειδικευμένους πιστοποιημένους επιστήμονες, οι οποίοι θα διενεργούν ενεργειακές πιστοποιήσεις για την πιστοποίηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου. Η ενεργειακή απόδοση είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης ενέργειας, για την κάλυψη όλων των αναγκών του κτιρίου.

Ο Όμιλος Clemic διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία για να αναλάβει :

– Την Ενεργειακή Επιθεώρηση σε κάθε τύπο κτιρίου

– Την έκδοση Δελτίου Ενεργειακής Ταυτότητας (ΔΕΤΑ)

– Την ακριβή αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης και των συνθηκών λειτουργίας του κτιρίου σας.

Contact Form