διαχείριση κτιρίων: κάλυψη σε διαχειριστικά θέματα

Η Clemic Services A.E., με πορεία άνω των 35 ετών στον χώρο εξυπηρέτησης κτιρίων, με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού, σας προσφέρει ουσιαστική και πραγματική κάλυψη σε όλα τα διαχειριστικά θέματα.

  • Αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις υποχρεώσεις του διαχειριστή πολυκατοικίας-συγκροτήματος κατοικιών διαθέτοντας μία σπουδαία ομάδα εργαζομένων η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτεται, ελέγχει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα του κτιρίου σας.
  • Αναλαμβάνει την έκδοση των κοινοχρήστων και την είσπραξη τους σε προκαθορισμένες ώρες και ημέρες του μήνα.
  • Προβαίνει στην πληρωμή τακτικών κοινοχρήστων δαπανών (Δ.Ε.Η., ΕΥΔΑΠ, συντήρηση ανελκυστήρα, συνεργείο καθαρισμού κ.λ.π.).
  • Προβαίνει σε περιοδικό ποιοτικό έλεγχο του κτιρίου για τον εντοπισμό και αποκατάσταση προβλημάτων κοινοχρήστων χώρων.
  • Διατηρεί και ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ιδιοκτήτη, για οποιονδήποτε έλεγχο ζητηθεί.
  • Προγραμματίζει και υλοποιεί τις εργασίες οι οποίες έχουν αποφασιστεί από τη γενική συνέλευση.
    Μεριμνά για τη στοιχειώδη αισθητική των κοινόχρηστων χώρων σας προβαίνοντας άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
  • Ακολουθεί και εφαρμόζει πιστά τον κανονισμό λειτουργίας του κτιρίου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Αναθέστε τη Διαχείριση στους επαγγελματίες,
με λύσεις και προτάσεις για κάθε θέμα που απασχολεί την πολυκατοικία σας,
και εξασφαλίστε την ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των ενοίκων.

Clemic Services A.E.

Μέλος του Ομίλου εταιριών Clemic, με πορεία άνω των 35 ετών στον χώρο εξυπηρέτησης κτιρίων!

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία, προκειμένου να σας στείλουμε εγγράφως την προσφορά μας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν, η επιλογή σας στις κατηγορίες "Τύπος θέρμανσης" και "Τύπος καυσίμου" είναι η ένδειξη "άλλο", παρακαλώ διευκρινίστε καθώς επίσης ενημερώστε μας, δίνοντας απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα, ώστε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την οικονομική μας προσφορά.

Please wait...